Til toppen
Det endelige beviset på Miljøfyrtårn-sertifisering.

Det endelige beviset på Miljøfyrtårn-sertifisering.

Tirsdag denne uken besøkte Tønsberg-ordfører, Anne Grethe Pedersen NICHE - for å gi den endelige bekreftelsen og formelle overrekkelsen av Miljøfyrtårn-sertifisering. Det er få bedrifter i Tønsberg som har denne tildelingen og Pedersen håper NICHE kan være et eksempel for andre.

Onsdag, 11.03.20

Miljø på agendaen for 2020.

Kunder, ansatte og myndigheter forventer at bedrifter gjør sitt ytterste for å ta et bærekraftansvar. Derfor var det med stolthet og ydmykhet vi tirsdag denne uken, mottok det offisielle beviset på at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og følgelig tar et tydelig standpunkt i forhold til miljøsaken.

-Vi er nå stolte over å kalle oss en Miljøfyrtårn-bedrift, et budskap som vil være viktig for oss i alle prosjekter vi arbeider med i fremtiden» sier daglig leder Lars Erik Østbye.

Ordfører i Tønsberg Kommune, Anne Rygh Pedersen (AP) understreker den positive effekten av en slik sertifisering.

- Det er et grundig analysearbeid i forkant fra bedriften som mottar denne prisen.  En gjennomgår alt internt vedrørende hms, arbeidsmiljø og rutiner, og ser også på hvilke tiltak man forventer fra samarbeidspartnere og eksterne avtaler. NICHE har gjort en grundig og god jobb her, som følgelig er premisset for tildelingen.

 

Håper NICHE kan være et eksempel for andre.

NICHE har som strategi og hele tiden utvikle bedriften og ta de rette valgene som gagner både bedriften og miljøet og det folk er opptatt av. Skape positive ringvirkninger i den daglige driften, såvel som i lokalsamfunnet.

-Her tror jeg NICHE gjør det eneste riktige, folk er opptatt av klima og miljø, og med en slik sertifisering er det kun positive synergier, - Ja jeg vil gå dit hen å si at man skaffer seg et stort konkurransefortrinn i markedet. Man underbygger at man står for kvalitet. Og at man er bevisst og har tatt et standpunkt i klimasaken, forteller Pedersen til NICHE.

-Nå håper jeg bare flere bedrifter i Tønsberg følger etter, og lar seg inspirere av NICHE og hva de har fått til. Totalt med NICHE, teller vi kun fem bedrifter med samme sertifisering.

Dette sier også Lars Erik Østbye seg enig i - 

-Vårt fokus fremover blir å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette håper vi medfører lønnsomhet for NICHE som bedrift og ikke minst er bra for miljøet rundt oss.

Nå skal Miljøfyrtårn kommuniseres i alle kanaler og prosjekter som NICHE jobber med og det fysiske beviset skal få hedersplass i lokalene på Barkåker. Fremtiden ser lys ut om man bare ønsker og vil det hardt nok.
 


Om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.