Til toppen

Generelle vilkår og leveringsbetingelser

I samarbeid med ledende transportører tilbyr vi sikker transport fra våre varer. Alt av småutstyr leverer vi på 4-5 dager etter mottak av ordre. Ved spesielle behov kan varene leveres i løpet av 48 timer, men da tilkommer ekspresstillegg på leveransen. På lagerførte artikler leverer vi varene i løpet av få dager. På bestillingsvarer er det en leveringstid som varierer fra 3 -12 uker. Egenandel på frakt utgjør +5% av den samlede ordrens verdi. Ønskes del-leveranse, vil det bli fakturert tillegg for dette.
- Møbler NICHE gir 2 års garanti for produksjonsfeil som har funksjonsnedsettende virkning eller utgjør en sikkerhetsrisiko for brukeren. Garantien gjelder hvis ikke annet er beskrevet, 2 år fra leveringsdato. Garantien dekker kun utgiften til selve produktet. Kjøperen må selv bekoste eventuelle fraktkostnader. Produkter som er solgt brukt, B-vare eller liknende faller ikke under garantien. Garantien forutsetter at det er fulgt vedlikeholdsanbefalninger fra produsent. Disse vedlikeholdsrutinene er kunde selv ansvarlig for å fremskaffe. De ligger nedlastbare på www.NICHE.no Brukte varer/outlet: 3 måneders garanti gjelder, fra kjøpsdato - i henhold til norsk lov. - Teknisk utstyr Vi gir 2 års delegaranti på alle våre tekniske produkter. Det 1 året gir vi full garanti hvor vi dekker arbeid og deler. Kjøretid, overnatting og andre transportkostnader dekkes ikke av garantien. Det 2 året dekker garantien funksjonsdeler. Det forutsettes at produktet er installert i henhold til montasjeveiledningen og utført av autorisert personell. For at garantien skal være gyldig, må feilen registreres hos oss umiddelbart etter driftsstans. Vi besørger deretter hjelp til å løse problemet. Ved krav om garanti må følgende opplyses: 1. Produkttype og type feil, 2. Leveringsdato og ordrenummer, 3. Serienummer. Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette. Garanti utgår på slitasje av forbruksartikler som glødelamper, dørpakninger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.
Priser som er oppgitt i våre magasiner eller på web kan forandres under magasinets gyldighetstid eller på web. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil/skrivefeil samt at produkter kan utgå fra sortimentet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser ved kraftig stigende råvarekurser eller valutasvingninger. Vi forbeholder oss retten til å endre den avtalte pris på bakgrunn av valutakurser som påvirker våre innkjøp. Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen som har kommet på grunn av endrede valutakurser. Informasjon til kunden skal skje så snart som mulig etter endringens ikrafttredelse.
På alle lagerførte artikler skal 100% innbetaling være registrert før forsendelse av varen. Ved bestillingsvarer faktureres 50% av ordreverdi. Denne skal være registrert hos oss før bestilling til produsent iverksettes. Resterende 50% skal være innbetalt før sluttleveranse. I de tilfeller hvor kreditt innvilges, gjelder forfall pr. 10 dg. Etter forfall beregnes 10% rente fra forfallsdato.
Transportskader skal registreres hos transportør umiddelbart ved levering og signeres på fraktbrev. Skadet gods skal også registreres hos Niche Norway AS og beholdes. Også emballasjen skal beholdes ved eventuelt ettersyn. Varer kan bare returneres etter avtale med Niche Norway AS. En returavgift på 20% av beløpet beholdes. Spesialbestilte varer kan ikke returneres. Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse kan leverandøren kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20% av beløpet for kostnader påløpt leverandør.
Vi forbeholder oss retten til salgspant i alle varer inntil hele kjøpesummen er betalt (panteloven paragraf 3-22.).
I forbindelse med force majeure og omstendigheter som har forårsaket dette, er både kjøper og selger fritatt for ansvar som gjør oppfyllelsen av leveringen urimelig vanskelig. Årsaker kan være: Arbeidskonflikter, brann, krig, beslag, valutarestriksjoner, maskinskade, blokade, havari, overforsvømmelse, samt andre årsaker som naturlig faller inn under denne kategori. For at force majeure skal være gyldig må begge parter informere skriftlig samt dokumentere begrunnelsen.
Alle omstendigheter/tvister som ikke kan avklares mellom partene skal avgjøres etter norsk rett.
Partene vedtar selgers foretningsadresse som verneting.
NICHE Norway AS er medlem av bransjeforeningen og følger de leveringsbetingelser som er utviklet. Våre komplette leveringsbetingelser kan lastes ned på vår nettside www.NICHE.no under inforsenter.
Vi matcher den laveste pris du kan dokumentere på tilsvarende produkt og merke i hele vårt sortiment. Vårt Match It konsept gjelder ikke for produkter fra Rational. Etter kjøp refunderes ikke penger om andre lavere priser skulle dukke opp. Vi forbeholder oss retten til å forkaste Match It konseptet om vi finner prisen unaturlig lav i forhold til våre innkjøpspriser, frakt og valuta. Match It konseptet gjelder på nettopriser, eks. mva., miljøavgift og frakt.
Vi selger kun til bedrifter med godkjent org.nummer. Det kan forekomme feil i tekst, pris eller lager på nett og i magasin. Vi forbeholder oss retten til å endre dette fortløpende ved oppdagelse. Opplistede leveringsbetingelser kan oppdateres fortløpende. Siste oppdaterte leveringsbetingelser finner du alltid på www.NICHE.no under infosenter.
Generelle vilkår og leveringsbetingelser.pdf
LeveringsbetingelserBFSN_NICHE1.pdf